BEGIN

Mijn ontmoeting met een "echte goochelaar” begint in Port Said. Ik was 9 jaar toen we uit Indonesië moesten vertrekken.

Daarvoor was er weleens een oom die me een trucje liet zien. Zoals oom Do. Als hij op de suikeronderneming langs kwam moest hij wel altijd iets aan de kinderen laten zien. Mij is één truc bijgebleven, de munt door de hand. Oom Do legde z’n hand op z’n been en drukt de munt dwars door z’n hand. Voor mij als vijfjarige was dit een groot wonder. Maar ik had zoiets van ‘dat kan ik toch nooit‘. Oom Do vertelde nooit hoe hij het deed, hoe ik ook zeurde.

 

Maar in Port Said veranderde er iets in me. Port Said is een havenstad in het noordoosten van Egypte, aan de Middellandse Zee, waar onze boot nieuwe proviand en brandstof kreeg.  Veel schepen uit de Oost lagen in de haven voor anker om bij te tanken. We waren op weg naar Holland. Later bleek “voorgoed”, wat nog steeds vreemd is.

In Port Said kwamen heel veel kleine scheepjes naar onze schip varen, volgepakt en mensen die met lange touwen hun spulletjes aan boord brachten. Ze kwamen aan boort en hun muziek was zo anders dan die ik uit de kampong naast de Suikerfabriek hoorde. Met heel veel trommels en geluid van klappende handen. En daar was ook een man die gekleed was in een housecoat. Een soort kimono met wijde mouwen die met een brede band werd dichtgebonden. Uit deze mantel kwamen piepende geluidjes.Daar aan boord van de Waterman verscheen een goochelaar, ik zal deze goochelaar nooit meer vergeten. Ik was net 9 jaar en voor mijn ogen verschenen en verdwenen die hele kleine piepende kuikentjes onder een stel bekers. Ik keek naar een man die steeds “gali gali” riep als hij de kuikentjes iets te eten gaf wat hij onder de bekers tevoorschijn toverde. In en uit de bekers verschenen ronde koekjes die de kuikentjes blijkbaar lekker vonden.
Het was voor het eerst in m’n leven dat ik het Bekerspel zag. En dat in het land waar naar men weleens zegt, het Bekerspel 3000 jaar geleden voor het eerst afgebeeld werd in één van de tempels of piramides. Pas veel later leerde ik tijdens m'n goochellessen en uit boeken hoe deze truc in elkaar stak.

Allereerste kennismaking met de geheimen van het Bekerspel
(Fragment uit: Prof. Hoffmann, Modern Magic, 1876)

IN THE BEGINNING
My earliest acquaintance of the first importance with a “real magician” took place in Port Said. I was 9 years old when we were forced to leave my birthplace in Indonesia.
Before that first serious acquaintance with a professional magician there was sometimes an uncle who showed me a magical trick. Like my Uncle Do. When he visited us at the sugar-cane factory PG Watoetoelis (East-Java), he always had to show the children something magical. I remember one trick, the coin passing through the hand.
Uncle Do placed his hand on his leg, his thigh so to say. Pressed the coin against the back of his left hand. Then he lifted the left hand away, showing the spot underneath his hand was empty. His right hand with the coin then makes a throwing move and suddenly showing that the coin has evidently passed the back of his left hand. The coin mysteriously appeared underneath his left hand.
For me as a young boy this was a great miracle. And I had something like “I never can do the like of that”. Uncle Do never 've told me how he did the trick, no matter how I moaned. But something changed in my inner self there in Port Said.
Port Said, you already know, is a port city in northeastern Egypt. On the Mediterranean Sea, where our boat received new supplies and fuel. Many ships from the East were anchored in the harbor for refueling. We were on our way to Holland. (Later it appeared “forever”, which feels still strange.) In Port Said many small vessels came to our steamer, packed and people who brought their things on board with long ropes. They also make music. Their music was so different from the one I heard every day from the kampong next to the sugar-cane factory.
And there was suddenly that mystery man dressed in a wide mantle, a kind of kimono with wide sleeves with squeaky noises from under his cloak. An Egyptian man wearing a slightly tapered red hat with a tassel on top. I will never forget this appearance. There were tiny squeaky chickens disappearing and appearing under a couple of metal cups. I looked at a man who kept shouting “gali gali” when he gave the chickens something to eat that he conjured up under those cups. Round brown cookies appeared in and out of the cups, which the chicks apparently liked. It was during that magical mystery tour with that charming Egyptian mystery man that  I saw for the very first time of my life the Cups and Balls. Only much later I did learn during my magic lessons and from books how the trick was put together. (id. In Port Said and beyond there were more magicians who played the Cups and Balls where chicks were a part. Well-known names are: El Fahali Gali Gali (Cairo, Egypt), Luxor Gali Gali, the stage name of Mahgoub Mohammed Hanafi (born October 23, 1902; Port Said, Egypt - October 1, 1984; Las Vegas, Nevada)

Mijn eerste goochelboeken en tijdschriften met uitleg: Triks, Larette, Hoffmann, het havermout boekje, e.d. De allereerste Hus-plaatjes met een truc